ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pátek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Stížnosti

Stížností se rozumí vyjádření nespokojenosti ze strany jakékoli osoby nebo organizace vůči certifikačnímu orgánu, týkající se jeho činnosti, vydaných certifikátů, nebo práce certifikované osoby.

Stížností lze vyjádřit nesouhlas s

a) s jmenováním zkušebního orgánu ke zkoušce;

b) se složením zkušební  komise;

c) s průběhem procesu certifikace;

d) se správností vydaných dokladů/certifikátů;

e) se složením smírčí komise;

f) s výsledkem odvolání;

g) s postupem certifikačního orgánu při zajišťování jakosti;

h) s postupem certifikované osoby souvisejícím s držením certifikátu apod.

Stížnost je nutno, v případech kdy je to možné, uplatnit před vlastním úkonem u orgánu úkon provádějícím. Tento je povinen k odvolání nebo stížnosti přihlédnout.

Stížnost v písemné formě musí být čitelná, srozumitelná, jasně popisující podstatu stížnosti. Nezbytnou součástí je:

- datum;

- podpis stěžující se osoby, nebo organizace;

- jednoznačná identifikace místa, na kterou bude doručována;

- identifikace stěžující se osoby, nebo organizace (poštovní adresa, telefon, e-mail apod.).
   Aktualizace: 12. 11. 2020
© ČSSP 2024    webmaster