ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pátek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Politika nestrannosti a nezávislosti

Nestrannost, nezávislost a spravedlnost, spolu s nediskriminačním charakterem postupů při certifikaci jsou zásady, které prezentují certifikační orgán vůči veřejnosti, žadatelům a držitelům certifikátů. Dokladují hodnotu certifikátu vydaného certifikačním orgánem.

Žádný z pracovníků certifikačního orgánu, který se podílí na certifikaci žadatelů, nesmí být pod vlivem obchodních, finančních či jiných zájmů, které by mohly ovlivnit objektivitu a nediskriminační charakter postupů, podle nichž certifikační orgán provádí certifikaci osob.

Certifikační orgán chápe důležitost nestrannosti při provádění certifikačních činností, řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností. Nepoužívá postupy, které nespravedlivě brání, nebo zamezují přístupu žadatelů a uchazečů.

Certifikace není omezována z titulu nepřiměřených finančních nebo jiných limitujících podmínek, např. členstvím v asociaci nebo skupině.

 
   Aktualizace: 02. 09. 2015
© ČSSP 2024    webmaster