ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Sobota,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Certifikace svářečů plynovodů z plastů podle TPG 927 04

Postup vydání certifikátu pro svářeče plynovodů z plastů

 • Žadatelé o získání certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle TPG 927 04 a vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu svářeče plynovodů z plastů
 • Pozn: Žádost je k dispozici ve svářečské škole ve které žadatel absolvoval přípravný kurz nebo přímo u certifikačního orgánu.
 • První zkoušku vykoná svářeč, kterému dosud nebyl vydán platný doklad podle TPG 927 04, nebo který nepožádal u certifikačního orgánu o prodloužení jeho platnosti nejpozději do uplynutí doby jeho platnosti.
 • První zkouška probíhá v souladu s čl. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4 TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti“. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán.
 • V případě, že žadatel při vykonávání první zkoušky neuspěl může první zkoušku opakovat pouze za podmínek uvedených v čl. 4.1.8 a 4.3.9 TPG 927 04 .V ostatních případech vykonává první zkoušku znovu.

Podklady pro vydání Certifikátu pro svářeče plynovodů z plastů jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné vydat Certifikát pro svářeče plynovodů z plastů.

Podklady pro vydání certifikátu jsou:

 • Protokol o zkoušce svářeče plynovodů z plastů podle TPG 927 04
 • Potvrzení o absolvování přípravného kurzu podle TPG 927 05
 • Doklad o nejméně šestiměsíční praxi svařování
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro vydání certifikátu vydá certifikační orgán žadateli Certifikát svářeče plynovodů z plastů a Osvědčení o certifikátu způsobilosti svářeče plynovodů z plastů.
 • Doba platnosti certifikátu je dva roky. Doba platnosti je zaznamenána na Osvědčení o certifikátu způsobilosti vylepením kontrolní známky se záznamem data ukončení platnosti certifikátu.

l) v případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
m) v případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.


Postup prodloužení platnosti Certifikátu svářeče plynovodů z plastů

 • Žadatelé o prodloužení certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle TPG 927 04 o vydání nebo prodloužení certifikátu svářeče plynovodů z plastů
  Pozn: Žádost je k dispozici ve svářečské škole ve které žadatel absolvoval přípravný kurz nebo přímo u certifikačního orgánu.
 • Periodickou zkoušku vykoná svářeč, který má doklad vydaný po první nebo schvalovací zkoušce podle TPG 927 04 a požádal písemně certifikační orgán nejpozději do uplynutí doby platnosti této zkoušky.
 • Schvalovací zkoušku vykoná svářeč, který má doklad vydaný po periodické zkoušce podle TPG 927 04 a požádal písemně certifikační orgán nejpozději do uplynutí doby jeho platnosti.
 • Periodická a schvalovací zkouška probíhá v souladu s TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti“. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán.
 • v případě, že žadatel při vykonávání periodické nebo schvalovací zkoušky neuspěl může zkoušku opakovat za podmínek uvedených v TPG 927 04.
 • Podklady pro prodloužení platnosti Certifikátu pro svářeče plynovodů z plastů jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné prodloužit platnost Certifikátu pro svářeče plynovodů z plastů.
 • Podklady pro prodloužení certifikátu je protokol o provedené zkoušce svářeče plynovodů z plastů podle TPG 927 04
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu vydá certifikační orgán žadateli certifikát a prodloužení platnosti zaznamená v Osvědčení o certifikátu způsobilosti svářeče plynovodů z plastů.
 • Doba platnosti certifikátu je dva roky. Doba platnosti je zaznamenána v Osvědčení o certifikátu způsobilosti vylepením kontrolní známky se záznamem data ukončení platnosti certifikátu.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

 
   Aktualizace: 27. 08. 2015
© ČSSP 2021    webmaster