ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pátek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Certifikace svářečů plastů podle ČSN EN 13 067

Postup při certifikaci svářečů termoplastů

 • Certifikace svářečů plastů se provádí podle ČSN EN 13 067 Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - svařování spojů z termoplastů.
 • O certifikát může požádat žadatel, který splnil některou z podmínek uvedených v kapitole 4 ČSN EN 13 067, kterými jsou:

- úplné vzdělání zpracovatele plastů;

- nejméně dvouletá praxe ve svařování plastů (doložená firemním potvrzením);

- ukončení teoretického a praktického vzdělávacího kurzu pro přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti svářeče plastů.

 • Podmínky pro ukončení teoretického a praktického vzdělávacího kurzu jsou uvedeny v čl. 5 TPG 927 05 "Kurzy pro svařování a lepení plastů".
 • V případě absolvování jiného školení, než je předepsáno v TPG 927 05, musí žadatel složit zkoušku podle předpisů certifikačního orgánu.

Postup vydání certifikátu pro svářeče termoplastů

 • Žadatelé o získání certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle ČSN EN 13 067 a vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu svářeče termoplastů
  Pozn: Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.
 • zkoušku vykoná svářeč, kterému dosud nebyl vydán certifikát podle ČSN EN 13067, nebo který nepožádal u certifikačního orgánu o prodloužení platnosti certifikátu před jeho ukončením.
 • závěrečná zkouška probíhá v souladu s ČSN EN 13067 se zásadami, které jsou předepsány pro vykonání zkoušky certifikačním orgánem. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán.
 • v případě, že žadatel při vykonávání závěrečné zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat, při respektování  kapitoly 12 ČSN EN 13067.
 • podklady pro vydání Certifikátu pro svářeče plastů jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne, zda je možné vydat Certifikát pro svářeče termoplastů.
  Podklady pro vydání Certifikátu jsou:
  – Protokoly o zkoušce svářeče termoplastů
  – Potvrzení o splnění požadavků uvedených v čl. 4 ČSN EN 13067
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro vydání certifikátu vydá certifikační orgán žadateli Certifikát svářeče termoplastů a Osvědčení o certifikátu způsobilosti svářeče termoplastů.
 • Doba platnosti certifikátu je dva roky. Doba platnosti je zaznamenána na Osvědčení o certifikátu způsobilosti vylepením kontrolní známky se záznamem data ukončení platnosti certifikátu.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

Postup prodloužení platnosti Certifikátu svářeče plastů

 • žadatelé o prodloužení platnosti certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle ČSN EN 13 067 a vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu svářeče plastů.
 • prodloužení platnosti certifikátu je možné pouze jednou, při splnění požadavků uvedených v kapitole 13 ČSN EN 13067.
  Pozn: Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.
 • žadatelé o prodloužení platnosti certifikátu doloží splnění požadavků uvedených v čl. 13.1 a 13.2 ČSN EN 13067.
 • podklady pro prodloužení platnosti Certifikátu pro svářeče plastů jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné prodloužit platnost Certifikátu svářeče plastů.
 • v případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu, prodlouží certifikační orgán žadateli platnost certifikátu a Osvědčení o certifikátu způsobilosti.
 • doba platnosti certifikátu je dva roky. Doba platnosti je zaznamenána na certifikačním průkazu vylepením kontrolní známky se záznamem data ukončení platnosti certifikátu.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.   Aktualizace: 11. 11. 2020
© ČSSP 2024    webmaster