ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pátek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Svářečské Školy
Příprava k certifikaci vyššího svářečského personálu v oblasti plastů podle TPG 927 06
Předpokladem k certifikaci vyššího svářečského personálu v oblasti plastů je absolvování příslušného školicího kurzu podle TPG 927 06.

Technická pravidla G 927 06 stanovují postup pro získání kvalifikace vyššího svářečského personálu v oblasti plastů. Stanovují kvalifikační stupně odborných pracovníků podle těchto pravidel, předpoklady pro jejich získání a rozsah teoretické a praktické výuky ve školicích kurzech pořádaných za účelem školení vyššího svářečského personálu.

Školicí kurzy - kurzy pro získání všeobecných znalostí a praktických dovedností žadatele k dosažení kvalifikace podle TPG 927 06.

Kvalifikační stupně vyššího svářečského personálu:

Technolog svařování plastů – fyzická osoba s odbornou svářečskou kvalifikací získanou absolvováním kurzu pro technologa svařování plastů podle těchto pravidel. Je oprávněná provádět výběr materiálu, navrhovat svařovací technologie a postupy pro všechny svařované konstrukce a výrobky z termoplastů, a je oprávněná svářečské práce na nich dozorovat.

Technik svařování plastů – fyzická osoba s odbornou svářečskou kvalifikací získanou absolvováním kurzu pro technika svařování plastů podle těchto pravidel. Je oprávněná navrhovat svařovací technologie a postupy pro jednodušší svařované konstrukce a výrobky z běžných termoplastů, a je oprávněná zhotovování těchto konstrukcí a výrobků dozorovat. Kvalifikaci technika svařování plastů je možné volit v závislosti na předpokládané činnosti na

- technik svařování plastů s všeobecnou specializací

- technik svařování plastů se specializací na trubní systémy

- technik svařování plastů se specializací na deskové systémy

- technik svařování plastů se specializací na fóliové systémy

Svářečský praktik pro plasty – fyzická osoba s odbornou svářečskou kvalifikací získanou absolvováním kurzu svářečského praktika pro plasty podle těchto pravidel, pověřená výukou nižšího svářečského personálu.

Kvalifikační předpoklady pro nástup do kurzu

Technolog svařování plastů – absolvent střední školy technického směru s odbornou praxí nejméně tři roky nebo absolvent střední školy netechnického směru s odbornou praxí nejméně pět roků

Technik svařování plastů – absolvent střední školy technického směru nebo absolvent střední školy netechnického směru s odbornou praxí nejméně 1 rok

Svářečský praktik pro plasty
a) absolvent střední školy technického směru nebo absolvent střední školy netechnického směru s odbornou praxí nejméně 3 roky nebo absolvent učebního oboru technického směru s odbornou praxí nejméně 3 roky
b) držitel Osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče plastů podle TPG 927 05 v potřebném rozsahu

 

ZÁKLADNÍ NÁPLŇ VÝUKY VE ŠKOLICÍCH KURZECH

Část teoretická

Bezpečnost a hygiena práce a požární ochrana

Téma

1) Práce se zvýšeným nebezpečím
2) Vyhlášky o bezpečnosti a hygieně práce
3) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
4) Nebezpečí při svařování (popálení, plynné škodliviny)
5) Protipožární bezpečnost (stupně hořlavosti plastů)
6) Zásady 1. pomoci (úraz elektrickým proudem, popálení, výpary)
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

6

Technik svařování plastů

6

Svářečský praktik pro plasty

6

Plastové materiály

Téma

1) Základní makromolekulární pojmy
2) Rozdělení plastů
3) Polyolefiny
4) Halogenované plasty
5) Ostatní plasty
6) Identifikace plastů
7) Technologie výroby
8) Mechanické charakteristiky plastů a jejich zkoušení
9) Manipulace a skladování plastového materiálu
10) Zpracování plastového odpadu
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

10

Technik svařování plastů

5

Svářečský praktik pro plasty

2

Svařovací zařízení

Téma

1) Svařování horkým vzduchem (zařízení a nářadí)
2) Svařování horkým předmětem (zařízení a nářadí)
3) Svařování elektrotvarovkou (zařízení a nářadí)
4) Svařování vysokofrekvenční (zařízení a nářadí)
5) Svařování ultrazvukové (zařízení a nářadí)
6) Svařování třecí (zařízení a nářadí)
7) Ostatní zařízení a nářadí
8) Zařízení a nářadí pro opravy
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

10

Technik svařování plastů

10

Svářečský praktik pro plasty

4

 

Technologie spojování a lepení plastů

Svařování plastů

Svařování horkým plynem

Téma

1) Ruční
2) Rychlodýzou
3) Extrudérem
4) Jiné metody
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

5

Technik svařování plastů

1

Svářečský praktik pro plasty

1

Svařování horkým předmětem

Téma

1) Na tupo
2) Polyfúzí
3) Horkým klínem
4) Ohraňováním
5) Sedlové
6) Jiné metody
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

7

Technik svařování plastů

2

Svářečský praktik pro plasty

2

Elektrosvařování

Téma

Elektrosvařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

2

Technik svařování plastů

1

Svářečský praktik pro plasty

1

Vysokofrekvenční svařování

Téma

Vysokofrekvenční svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

0,5

Technik svařování plastů

0,5

Svářečský praktik pro plasty

Ultrazvukové svařování

Téma

Ultrazvukové svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

0,5

Technik svařování plastů

0,5

Svářečský praktik pro plasty

Třecí svařování

Téma

Třecí svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

0,5

Technik svařování plastů

0,5

Svářečský praktik pro plasty

Infračervené svařování

Téma

Infračervené svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

0,5

Technik svařování plastů

0,5

Svářečský praktik pro plasty

Jiné metody svařování

Téma

Jiné metody svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

1

Technik svařování plastů

1

Svářečský praktik pro plasty

Mechanické spoje

Téma

1) Rozebiratelné
2) Nerozebiratelné
3) Jiné spoje
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

3

Technik svařování plastů

1

Svářečský praktik pro plasty

1

Lepení plastů

Téma

Lepení plastů
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

1

Technik svařování plastů

1

Svářečský praktik pro plasty

1

Navrhování konstrukcí a rozvodů z plastů

Téma

1) Konstukční zásady při navrhování potrubních systémů (v občanské výstavbě, rozvodech plynu a vody)
2) Svařované výrobky z plastů – desky a fólie (nádrže, technologická zařízení)
3) Svařované konstrukce z plastů
4) Vhodné rozmístění svarů v konstrukcích
5) Svařitelnost různých materiálů
6) Tvarová pevnost svarů
7) Vnitřní pnutí a deformace
8) Jiná témata
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

16

Technik svařování plastů

16

Svářečský praktik pro plasty

3

Zkoušky spojů

Zkoušky destruktivní

Téma

1) Orientační dílenská zkouška
2) Zkouška tahem
3) Zkouška ohybem
4) Zkouška rázem v ohybu
5) Zkouška stálým vnitřním přetlakem (dlouhodobá)
6) Jiné zkoušky
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

2

Technik svařování plastů

2

Svářečský praktik pro plasty

1

Zkoušky nedestruktivní

Téma

1) Zkouška vizuální
2) Zkouška ultrazvukem
3) Zkouška prozářením
4) Jiné zkoušky
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

3

Technik svařování plastů

3

Svářečský praktik pro plasty

1

Kontroly těsnosti tlakovými zkouškami

Téma

Kontroly těsnosti tlakovými zkouškami
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

2

Technik svařování plastů

2

Svářečský praktik pro plasty

1

Část praktická

Vlastní svařování a spojování jednotlivými metodami

Svařování plastů

Svařování horkým plynem

Téma

1) Ruční
2) Rychlodýzou
3) Extrudérem
4) Jiné metody
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

3

Technik svařování plastů

3

Svářečský praktik pro plasty

2

Svařování horkým předmětem

Téma

1) Na tupo
2) Polyfúzí
3) Horkým klínem
4) Ohraňováním
5) Sedlové
6) Jiné metody
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

4

Technik svařování plastů

4

Svářečský praktik pro plasty

3

Elektrosvařování

Téma

Elektrosvařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

2

Technik svařování plastů

2

Svářečský praktik pro plasty

1

Vysokofrekvenční svařování

Téma

Vysokofrekvenční svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

0,5

Technik svařování plastů

0,5

Svářečský praktik pro plasty

Ultrazvukové svařování

Téma

Ultrazvukové svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

0,5

Technik svařování plastů

0,5

Svářečský praktik pro plasty

Třecí svařování

Téma

Třecí svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

0,5

Technik svařování plastů

0,5

Svářečský praktik pro plasty

Infračervené svařování

Téma

Infračervené svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

0,5

Technik svařování plastů

0,5

Svářečský praktik pro plasty

Jiné metody svařování

Téma

Jiné metody svařování
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

1

Technik svařování plastů

1

Svářečský praktik pro plasty

Mechanické spoje

Téma

1) Rozebiratelné
2) Nerozebiratelné
3) Jiné spoje
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

1

Technik svařování plastů

1

Svářečský praktik pro plasty

1

Lepení plastů

Téma

Lepení plastů
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

1

Technik svařování plastů

1

Svářečský praktik pro plasty

1

Exkurze ve výrobním závodě

Téma

Exkurze ve výrobním závodě
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

4

Technik svařování plastů

4

Svářečský praktik pro plasty

4

Exkurze ve zkušebně

Téma

Exkurze ve zkušebně
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

4

Technik svařování plastů

4

Svářečský praktik pro plasty

Exkurze v chemických laboratořích

Téma
Exkurze v chemických laboratořích
Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

12

Technik svařování plastů

Svářečský praktik pro plasty

Závěrečná práce

Typ kurzu

Počet hodin

Technolog svařování plastů

8

Technik svařování plastů

8

Svářečský praktik pro plasty

8

 
   Aktualizace: 08. 05. 2005
© ČSSP 2024    webmaster