ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Středa,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Svářečské Školy
Kurzy podle TPG 927 05 a TNV 75 5517 a příprava k certifikaci svářečů plastů podle ČSN EN 13 067 a svářečů plynovodů z plastů podle TPG 927 04

Technická pravidla GAS 927 05 a Odvětvová norma vodního hospodářství TNV 75 5517 stanovují druhy kurzů, zásady pro výuku, výcvik a zkoušky v základních a doškolovacích kurzech a zásady pro výuku a výcvik v přípravných kurzech pro svařování a lepení plastů za účelem získání svářečské kvalifikace potřebné pro vykonávání činnosti podle jednotlivých metod svařování a lepení plastů.

Základní kurz - kurz podle TPG 927 05 a TNV 75 5517 určený pro získání všeobecných znalostí a praktických dovedností svářeče plastů příslušné zvolené technologie svařování materiálu, polotovaru, jeho rozměru s možností jeho využití ke zkoušce pro vydání Certifikátu podle ČSN EN 13 067.

Doškolovací kurz - kurz podle TPG 927 05 a TNV 75 5517 určený pro doplnění znalostí.

Základní náplň výuky v základních a doškolovacích kurzech

Teoretická část:
- Právní předpisy
- České technické normy
- Technické předpisy
- Bezpečnost při obrábění a svařování plastů - rizika a ochrana
- Základní údaje o plastech
- Výroba plastů a obrábění
- Spojování plastů
- Svařovací zařízení
- Kontrola a hodnocení svarových spojů

Praktická část:
- Seznámení s pracovištěm, bezpečnost práce
- Svařovací zařízení - seznámení
- Pomůcky pro přípravu materiálu
- Příprava materiálu, rozměření
- Individuální procvičování svařování
- Kontrola a vyhodnocení prováděných svarů

Přípravný kurz - kurz určený pro přípravu svářeče plynovodů z plastů k certifikaci podle TPG 927 04 “Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti”).


Základní náplň výuky v přípravných kurzech

Teoretická část:
- Právní předpisy
- Mezinárodní a evropské normy
- České technické normy
- Technické předpisy
- Bezpečnost při obrábění a svařování plastů
- Základní údaje o plastech
- Výroba základního sortimentu a obrábění
- Spojování plastů
- Svařovací zařízení
- Kontrola svarových spojů
- Výstavba podle TPG 702 01

- Opravy plynovodů podle TPG 702 03

Praktická část:
- Mechanické spojování
- Svařování na tupo
- Svařování elektrotvarovkami
- Stlačování
- Balonování
- Oprava plynovodů náhradou vadné části
   Aktualizace: 31. 05. 2005
© ČSSP 2023    webmaster