ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Sobota,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
Kobylí - Činnost svářečského dozoru v organizaci
Termín konání: 15. 9. - 16. 9. 2022

Číslo akce: 29
Bodové hodnocení OPV: 5
Rozsah akce: 2 dny
Určení akce:

Obsah:

15.9. 2022

10:00 – 11:30 Havárie konstrukcí z termoplastů a jejich příčiny

Jaroslav Pražan, ČSSP

11:30– 12:00 Technické informace- revize norem a předpisů, materiály, polotovary a technologie pro výstavbu trubních systémů

Pavel Vinarský, ČSSP

12:00– 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 14:00 Zkušenosti se stlačováním v konkrétních projektech. Testování zařízení pro vizuální bezodstávkovou inspekci potrubí plynovodu místní sítě. Ochranné trubky a chráničky (včetně řešení tzv. půlené chráničky)

Ing. František Humhal - GasNet s.r.o.

14:00 - 14:30 Stlačování a další postupy používané při uzavírání potrubí

Jiří Kotěra - GASCO TECH s.r.o.

14.30 - 15.00 PE potrubí - vývoj v oblasti trubních systémů

Daniel Šnajdr, EGEPLAST

15:00 – 15:30 Elektrotvarovky a svářečky FRIALEN

Ing. Jakub Butovič, Aliaxis

15:30 - 16:00 Geopress a Geopress - K: Technologie lisování pro spojování PE potrubí

Jiří Vašíček, Pavel Kůřil, VIEGA s.r.o.

16:00 - 16:30 Realizace bezvýkopové opravy ocelového potrubí zatažením PE potrubí

Jana Křížová, ZEPRIS s.r.o.

Večer – Odborné diskuse

16.9. 2022

9:00 – 10:00 Předpisy pro vizuální kontrolu svarů z PE

Přednášející: Miroslav Horák, M+M Perfektsvar s.r.o.

10:00 – 10:30 Používané technologie uzavírání potrubí

Ing. Lubomír Šimáček - FASTRA s.r.o.

10:30 - 11:00 Připravované změny certifikace montážních organizací

Jan Salavec, ČSSP

10:50 – 12:00 Znalostní soutěž účastníků školení

Pavel Vinarský, Jaroslav Pražan


ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační a profesní garance:

Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP)

Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Odpovědná osoba

Jan Salavec, mobil: 602 719 162, e-mail: info@cssp.cz

Vložné 5400,- bez DPH, 6534 Kč (vč. 21%DPH)

Vložné zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, 2 x coffeebreak, večerní program

Ubytování je zajištěno v Patria Kobylí. Cena není zahrnuta v účastnickém poplatku, účastník hradí na místě.

Ubytování prosíme rezervujte pouze e-mailem přímo v hotelu. E-mail: ubytovani@patriakobyli.cz, uveďte, že se jedná o akci ČSSP ve dnech 15.9. - 16.9. 2022.

Případně je možné kontaktovat:

Penzion na Záložně, e-mail: restaurater@email.cz, tel. 603 448041

Penzion u Křížku, e-mail: rezervace@ukrizkukobyli.cz, tel. 770 655660

 

 

 Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 06. 09. 2022

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 6534 Kč
Pro nečlena : 6534 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 27-4660830227/0100 v.s. 150922 , k.s. 0308

Vložné zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení.


Závazná přihláška na školení

Kobylí - Činnost svářečského dozoru v organizaci

Dne 15. 9. - 16. 9.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu 27-4660830227/0100 v.s. 150922 , k.s. 0308

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2022    webmaster