ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Čtvrtek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
SEPETNÁ - Činnost svářečského dozoru v organizaci
Termín konání: 17. 10. - 18. 10. 2023

Číslo akce: 21
Bodové hodnocení OPV: 5
Rozsah akce: 2 dny
Určení akce:

Obsah:
17.10. 2023

10:00 – 11:00 Potrubí z termoplastů
Jaroslav Pražan

11:00– 12:00 Plasty, rozdělení, vlastnosti, použití
Pavel Vinarský, ČSSP

12:00– 13:00 Přestávka na oběd

13:00 - 14:00 Nefosilní zdroje energie, Biometan, Vodík, Blendy (směsi zemního plynu s vodíkem)+ukázky některých projektů
Ing. František Humhal - GasNet s.r.o.

14.00 - 15.00 Poznatky z činnosti TIČR
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. - Technická inspekce České republiky

15:00 – 16:00 Používané technologie uzavírání potrubí, certifikace na použití směsi zemního plynu s vodíkem
Ing. Jan Kánský - FASTRA s.r.o.

Večer – Odborné diskuse

18.10. 2023

9:00 – 10:00 Nedostatky při provádění kontroly výstavby plynovodů
zástupce provozovatele

10:00 - 10:30 Y-navrtávací sedlové tvarovky pro plynovodní přípojky
Zdeněk Tesař - Titan Metalplast s.r.o.

10:30 - 11.00 Ověřování odborné způsobilosti osob a organizací
Jan Salavec, ČSSP

10:50 – 12:00 Znalostní soutěž účastníků školení
Pavel Vinarský, Jaroslav Pražan

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační a profesní garance:
Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP)
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Odpovědná osoba
Jan Salavec, mobil: 602 719 162, e-mail: info@cssp.cz

Vložné 5800,- bez DPH, 7018 Kč (vč. 21%DPH)

Vložné zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, 2 x coffeebreak, večerní program

Ubytování je zajištěno v hotelu Sepetná. Cena není zahrnuta v účastnickém poplatku.

Ubytování prosím objednávejte

na odkazu

https://forms.gle/LdYyVTcRiN4HJuBw5

Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 07. 10. 2023

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 7019 Kč
Pro nečlena : 7019 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu vedeného u KB Praha č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 171023

Vložné zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení

Závazná přihláška na školení

SEPETNÁ - Činnost svářečského dozoru v organizaci

Dne 17. 10. - 18. 10.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu vedeného u KB Praha č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 171023

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2023    webmaster