ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Úterý,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
SEPETNÁ - Činnost svářečského dozoru v organizaci
Termín konání: 1. 12. - 2. 12. 2020

Číslo akce: 21
Bodové hodnocení OPV: 5
Rozsah akce: 2 dny
Určení akce:

Obsah:

1.12.2020

10:00 – 11:00 Přírubové spoje na potrubích z plastů
Jaroslav Pražan, ČSSP

11:00 – 12:00 Technické informace- revize norem a předpisů, materiály, polotovary a technologie pro výstavbu trubních systémů
Pavel Vinarský, ČSSP

13:00 - 14:00  Svařitelnost  PE 100 RC v plynárenství
František Humhal, GridServices s.r.o.

14:00 - 14:30 Zkoušení svařitelnosti materiálů z termoplastů
Roman Dlabaja - ITC s.r.o.

14.30 - 15.00 Požadavky TIČR na odbornou způsobilost k výkonu činností na plynových zařízeních
Zdeňka Kaňoková, TIČR

15:00 - 16:00 Elektrotvarovky PLASSON a předepsané technologické postupy při svařování PE potrubí

Zdeněk Kmínek, EuroArmatúry s.r.o., organizační složka

16:00 - 16:30 Použití zařízení ČSSP JarMila 2t na zatahování PE potrubí
Pavel Vinarský, Jaroslav Pražan, ČSSP

16:30 – 17:00 Nová norma ČSN EN ISO 14731 "Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti". Kompetence, posouzení odborné způsobilosti pracovníků svářečského dozoru  apod.
Jan Salavec, ČSSP

Večer – Odborné diskuse

2.12. 2020

9:00 – 10:00  Nedostatky při výstavbě a rekonstrukcích PE plynovodů s ohledem na požadavky TPG 702 01
Přednášející: zástupce provozovatele

10:00 – 11:00 Výstavba a svařování PE potrubí, včetně revize TPG 702 01. Požadované kvalifikace, polotovary pro svařování, svařovací zařízení, nářadí, přípravky a  pomůcky pro přípravu svaru, proces svařování, pokládka plynovodu.
Pavel Vinarský, ČSSP

11:00 – 12:00 Znalostní soutěž účastníků školení
Ing. Pavel Vinarský, Jaroslav Pražan

Změna programu vyhrazena

 Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 02. 05. 2020

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 5687 Kč
Pro nečlena : 5687 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu vedeného u KB Praha č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 260320

Vložné zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení

Závazná přihláška na školení

SEPETNÁ - Činnost svářečského dozoru v organizaci

Dne 1. 12. - 2. 12.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu vedeného u KB Praha č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 260320

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2020    webmaster