ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pondělí,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
Hotel Sepetná Ostravice - Činnost svářečského dozoru v organizaci
Termín konání: 28. 3. - 29. 3. 2019

Číslo akce: 21
Bodové hodnocení OPV: 5
Rozsah akce: 2 dny
Určení akce:

Obsah:

28.3. 2019

10:00 – 11:00 Zatahování PE potrubí
Jaroslav Pražan, ČSSP

11:00 – 12:00 Požadavky TIČR na odbornou způsobilost k výkonu činností na plynových zařízeních
Ing. Zdeňka Kaňoková, TIČR

13:00 - 14:00  Trubky z PE pro vysokotlaké plynovody
Daniel Šnajdr, EGEPLAST

14:00 - 15:00 Použití Close Fit technologií za použití trub z PE velkých průměrů
Tereza Šedivá, ZEPRIS s.r.o.

15:00 - 15:30 Svařování potrubí na protipožární vodu v Ruské federaci.
Michal Kolář, ESK Group CZ.

15:30 – 16:30 Specifika použití PE 100 RC v plynárenství, zpětná vysledovatelnost prvků použitých při výstavbě
František Humhal, Innogy

16:30-17:30 Použití metod k uzavírání  PE potrubí
Lubomír Šimáček, FASTRA s.r.o.


Večer – Odborné diskuse

29.3. 2019

9:00 – 10:00  Průřez zkušeností se zatahováním PE potrubí do stávajících trubních systémů
Přednášející: zástupce provozovatele

10:00 – 11:00 Technické informace- revize norem a předpisů, materiály, polotovary a technologie pro výstavbu trubních systémů
Ing. Pavel Vinarský, ČSSP

11:00 – 12:00 Znalostní soutěž účastníků školení
Ing. Pavel Vinarský, Jaroslav Pražan


ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační a profesní garance:
Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP)
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Odpovědná osoba
Jan Salavec, mobil: 602 719 162, e-mail: info@cssp.cz


Účastnický poplatek

Vložné     4700,- bez DPH, 5687 Kč (vč. 21%DPH)


Ubytování je zajištěno v hotelu Sepetná. Cena není zahrnuta v účastnickém poplatku, účastník hradí na místě. Cena dvoulůžkového pokoje se snídaní pro účastníky semináře činí 1800,- Kč za noc vč. DPH, cena dvoulůžkového pokoje obsazeného jednou osobou činí 1 400,- Kč za noc vč. DPH.

Ubytování rezervujte pouze e-mailem přímo v hotelu. E-mail: zejdlikova@sepetna.cz.Uveďte, že se jedná o akci ČSSP.

Účastnický poplatek dále zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení.


Upozornění: počet účastníků je omezen

 Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 11. 03. 2019

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 5687 Kč
Pro nečlena : 5687 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu vedeného u KB Praha č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 280319

Vložné zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení

Závazná přihláška na školení

Hotel Sepetná Ostravice - Činnost svářečského dozoru v organizaci

Dne 28. 3. - 29. 3.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu vedeného u KB Praha č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 280319

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2019    webmaster