ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pátek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
KOBYLÍ - Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany
Termín konání: 24. 4. - 25. 4. 2024

Číslo akce: 12
Bodové hodnocení OPV: 5
Rozsah akce: 2 dny
Určení akce: Seminář se uskuteční v PATRIA Kobylí čp. 716

Obsah:
Program školení:

Středa 24. dubna 2024

10.00 - 12.00
Prezence účastníků

Problematika korozních vlivů elektrických vedení na potrubní systémy
Ing. Zbyněk Janda - INFEL s.r.o.

Praktické zkušenosti z realizací kombinovaných uzemňovacích anod
Ing. Vladimír Janoch – FROG MOST s.r.o.

12.00 - 13.00 Přestávka na oběd

13.00 - 18.00

Posouzení technického stavu VTL plynovodů společnosti GasNet s.r.o.
- podklady pro projektovou přípravu plánovaných rekonstrukcí;
- analýza a vyhodnocení výsledků provedených měření.
Mgr. Tomáš Dědina - GasNet Služby s.r.o.

Jaké změny a proč se řeší v rámci revize TPG 920 25 a s tím související posuzování proudového pole okolo AU.
Daniel Hlinomaz - Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Výročí cílené aktivní protikorozní ochrany plynovodů ve městech a obcích
František Stejskal, emeritní expert

Výsledky a hodnocení měření bludných proudů na stavbě ozubnice Štrba – Štrbské Pleso ve vztahu k použití ocelových pražců na železnici
Ing. Bohumil Kučera - JEKU s.r.o.

Večer - odborné diskuze

Čtvrtek 25. dubna 2024

9.00 - 12.00

Komplexní měřící technika pro KAO
Ing. Zoltán Štiblár - CORR-EL, s. r. o.

Technologie používané k zajištění bezpečnosti provozu potrubních systémů
Ing. Petr Svoboda, Filip Ondráček - Radeton s.r.o.

Protikorozní ochrana chrániček ( příčiny koroze chráněného potrubí, současné konstrukce chrániček, Anticor Syntetix, praktická realizace).
DEGA - PLUS (Technologie SYNERGY, tovární protikorozní povlaky a nátěry, skloepoxidový laminát).
Ing. Viliam Arendáš - ANTICOR Bohemia s.r.o.

Diskuzní fórum
Ing. Vladimír Janoch, Ing. Bohumil Kučera, Ing. Svatopluk Dorda

12.00 - 12.30 Oběd a závěr školení

Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 19. 01. 2038

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 7139 Kč
Pro nečlena : 7139 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 240424

elektronický sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení.

Závazná přihláška na školení

KOBYLÍ - Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany

Dne 24. 4. - 25. 4.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 240424

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2024    webmaster