ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Neděle,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany - HUSTOPEČE
Termín konání: 12. 3. - 13. 3. 2019

Číslo akce: 12
Bodové hodnocení OPV: 5
Rozsah akce: 2 dny
Určení akce: Školení se uskuteční v hotelu RUSTIKAL, Na hradbách 5, Hustopeče

Obsah:

Program semináře

Úterý 12. března 2019
9.00 – 10.00 Prezence účastníků
10.00 – 13.00

Aplikace galvanických anod pro ochranu podzemních zařízení   
Ing. Vladimír Janoch – FROG MOST s.r.o.

Katodická ochrana projektovaného vtl. plynovodu DN 1400 - Capacity for Gas (C4G)
Ing. Petr Blažek - NET4GAS, s.r.o.

Analýza vlivů VVN a ZVN na úložná zařízení
Ing. Zbyněk Janda - INF Vlivy elektrických vedení

Vyhledávání a diagnostika vad v izolačním povlaku ocelových potrubí Pearsonovou metodou
Ing. Tomáš Kolek - KP TECH s.r.o.

Projektování a provozování anodových uzemnění
Ing. Svatopluk Dorda, Ing. Tomáš Kolek - KP TECH s.r.o.

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 - 17.00

Zkušenosti s provozem systému dálkového přenosu dat ze stanic katodické ochrany
Mgr.Tomáš Dědina, Jiří Karkoška  -  GridServices s.r.o.

Bludné proudy v okolí stejnosměrně elektrizovaných tratí
Ing. Jan Matouš - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Interpretace zjištěných poznatků v oblasti měřících postupů PKO
RNDr. Josef Matouš  -  STUTAK, s.r.o.


Mostní objekt Åstfjorbrua, Norsko – katodická ochrana kesonů
Ing. Bohumil Kučera  - JEKU s.r.o.

Večer Odborné diskuze

Středa 13. března 2019
9.00 – 12.00

Materiály používané pro protikorozní ochranu
Ing. Viliam Arendáš, Anticor Bohemia s.r.o.

Technologie pro kontrolu potrubí od spol. RADETON s.r.o.
Ing. Petr Svoboda, Ing. Jakub Ulbrich ,RADETON s.r.o.

Plynem plněné oddělovací jiskřiště, vlastnosti jiskřiště, aplikace pro běžné prostředí a v provedení EX.
Ing. Ladislav Tomlein, AETRON s.r.o.

Elektronická polarizovaná brzděná drenáž, s využitím brzdné energie na nabíjení akumulátorů
Ing. Vlastimil Vrátný, DEHOR-elspec. Litvínov s.r.o.

12.00 – 12.30 Oběd a závěr školení


ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační a profesní garance:

Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP)
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu (AOSPZ&PKO)
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Odpovědná osoba
Jan Salavec, mobil: 602 719 162, e-mail: info@cssp.cz


Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 1.3. 2019.

 

Účastnický poplatek

Vložné     4700,- bez DPH, 5687 Kč (vč. 21%DPH)

Vložné zahrnuje sborník přednášek, 2 x oběd, 2 x coffeebreak, večerní program

Ubytování je zajištěno v hotelu Rustikal. Cena není zahrnuta v účastnickém poplatku, účastník hradí na místě. Cena jednolůžkového pokoje pro účastníky semináře činí 990,- Kč za noc vč. DPH, cena dvoulůžkového pokoje 1 341 Kč za noc vč. DPH.

Ubytování prosíme rezervujte pouze e-mailem přímo v hotelu. E-mail: recepce@rustikal.cz, uveďte, že se jedná o akci ČSSP ve dnech 12.3. - 13.3. 2019.

 

 

 Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 27. 02. 2019

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 5687 Kč
Pro nečlena : 5687 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 120319

sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení.

Závazná přihláška na školení

Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany - HUSTOPEČE

Dne 12. 3. - 13. 3.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 120319

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2019    webmaster