ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Čtvrtek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
KOBYLÍ - Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany
Termín konání: 27. 4. - 28. 4. 2023

Číslo akce: 12
Bodové hodnocení OPV: 5
Rozsah akce: 2 dny
Určení akce: Seminář se uskuteční v PATRIA Kobylí čp. 716

Obsah:
Čtvrtek 27. dubna 2023

9.00 – 10.00 Prezence účastníků

10.00 - 13.00
Instalace zařízení katodické ochrany a plynárenských liniových sítí uložených do, nebo v blízkosti lesních pozemků a vodotečí
Ing. Svatopluk Dorda- KP TECH s.r.o.

Posouzení indukovaných napětí z elektrických vedení na potrubí s různými parametry izolace
Ing. Zbyněk Janda - INFEL s.r.o.

Ohledutí se za posledními deseti ročníky aktualizačních seminářů v oblasti protikorozní ochrany a dalšími vzdělávacími akcemi
Ing. Vladimír Janoch – FROG MOST s.r.o.

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 - 18.00
Posouzení technického stavu VTL plynovodů společnosti GasNet s.r.o.
- podklady pro projektovou přípravu plánovaných rekonstrukcí;
- analýza a vyhodnocení výsledků provedených měření.
Mgr. Tomáš Dědina - GasNet Služby s.r.o.

Vliv elektrifikovaných tramvajových a železničních tratí na PKO plynovodů – průzkumy a požadavky při rekonstrukcích a novostavbách.
Diagnostika telemetrických dat z SKAO a PO.
Daniel Hlinomaz - Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Důsledky změny elektrických parametrů zpětné trakční cesty při rekonstrukci železničního svršku
Ing. Martin Bojko, PhD., Správa železnic, státní organizace

Rekonstrukce železniční trati Poprad - Štrbské pleso s využitím ocelových pražců - ochrana před účinky bludných proudů
Ing. Bohumil Kučera - JEKU s.r.o.

Večer Odborné diskuze

Pátek 28. dubna 2023

Testovací polygon Radeton Brno
Novinky v technice pro plynárenství
Jakub Ulbrich, Filip Ondráček - Radeton s.r.o.

Kompozitní opravy – GC WRAP
Krzysztof Kaczmyrczyk - Gascontrol-Polska Sp. z o.o. (ve spolupráci s KPTECH, s.r.o.)

Minimalizace unikajících proudů při aplikaci omezovačů napětí pro redukci korozních procesů
Ing. Jiří Vykydal, MBA - SALTEK s.r.o.

Diskuzní fórum
Ing. Vladimír Janoch, Ing. Bohumil Kučera, Ing. Svatopluk Dorda

12.00 – 12.30 Oběd a závěr školení

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační a profesní garance:
Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP)
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Asociace organizací pro stavbu plynových zařízení a protikorozní ochranu (AOSPZ&PKO)
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Odpovědná osoba
Jan Salavec, mobil: 602 719 162, e-mail: info@cssp.cz
Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 10.4. 2023.

Účastnický poplatek
Vložné 5400,- bez DPH, 6534 Kč (vč. 21%DPH)
Vložné zahrnuje elektronický sborník přednášek, 2 x oběd, 2 x coffeebreak, večerní program
Cena ubytování není zahrnuta v účastnickém poplatku. Ubytování prosíme rezervujte přímo v hotelu.
E-mail: ubytovani@patriakobyli.cz, uveďte, že se jedná o akci ČSSP ve dnech 27.4. - 28.4. 2023.


Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 10. 04. 2023

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 6534 Kč
Pro nečlena : 6534 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 090622

elektronický sborník přednášek, 2 x oběd, večerní program a občerstvení.

Závazná přihláška na školení

KOBYLÍ - Činnost pracovníků při provádění protikorozní ochrany

Dne 27. 4. - 28. 4.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu č.ú. 27-4660830227/0100 v.s. 090622

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2023    webmaster