ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Středa,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Certifikace pracovníků provádějících katodickou ochranu podle ČSN EN ISO 15257

Postup při certifikaci pracovníků provádějících katodickou ochranu podle ČSN EN ISO 15257

 • Certifikace praovníků provádějících katodickou ochranu se provádí podle ČSN EN ISO 15257:2017 "Katodická ochrana – Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany".
 • O certifikát může požádat žadatel, který je způsobilý k certifikaci podle přílohy A ČSN EN ISO 15257 pro průmyslové sektory:

- kovové konstrukce uložené v půdě, stupeň 1-4;

- železobetonové konstrukce, stupeň 1-4

 

 • Způsobilost k certifikaci se prokazuje:

- potvrzením o době průmyslové zkušenosti v katodické ochraně. Informace a vzor potvrzení jsou k dispozici u certifikačního orgánu;

- potvrzením o školení/výcviku provedeném zaměstnavatelem nebo ve školicím/výcvikovém středisku nebo samostudiem. Informace a vzor potvrzení je k dispozici u certifikačního orgánu.

 

Postup vydání certifikátu pro pracovníky provádějící katodickou ochranu podle ČSN EN ISO 15257

 

Žadatelé o získání certifikátu vyplní Žádost o vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu podle ČSN EN ISO 15257 pro pracovníky provádějících katodickou ochranu
Pozn: Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.

 

 • zkouška probíhá v souladu s ČSN EN 15257 se zásadami, které jsou předepsány pro vykonání zkoušky certifikačním orgánem. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán.
 • v případě, že žadatel při vykonávání závěrečné zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat.
 • podklady pro vydání Certifikátu jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné vydat Certifikát.
  Podklady pro vydání Certifikátu jsou:
  – Protokoly o zkoušce pracovníků katodické ochrany
  – Potvrzení o splnění požadavků uvedených v příloze A ČSN EN ISO 15257
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro vydání certifikátu vydá certifikační orgán žadateli Certifikát pracovníka katodické ochrany.
 • Doba platnosti certifikátu je pět let.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

Postup prodloužení platnosti Certifikátu pracovníků katodické ochrany

 • žadatelé o prodloužení platnosti certifikátu vyplní Žádost o vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu podle ČSN EN ISO 15257 pro pracovníky provádějících katodickou ochranu. Pozn: Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.
 • prodloužení platnosti certifikátu je možné pouze jednou, při splnění požadavků uvedených v příloze C ČSN EN ISO 15257 a doložením:
 • písemného dokladu o každoročním obnovování technických znalostí v aplikačním sektoru;
 • doložení dokladu o nepřetržité uspokojivé pracovní činnosti bez významného přerušení ve stupni, pro kterou se žádá prodloužení certifikátu.

 • Pozn. Pracovní činnost bez významného přerušení je nepřítomnost nebo změna činnosti, která zahrnuje nepřetržité období delší než 1,5 roku nebo dva nebo více období po dobu delší než 3 roky po dobu platnosti certifikátu.

U certifikátů vydaných podle ČSN EN 15257 v daném aplikačním sektoru a stupni způsobilosti, bude při určování stupně způsobilosti podle ČSN EN 15257, postupováno podle tabulky C.1 ČSN EN ISO 15257.

Pokud kritérium prodloužení platnosti certifikace není splněno, musí být žadatel připuštěn k recertifikační zkoušce.

 • podklady pro prodloužení platnosti Certifikátu jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné prodloužit platnost Certifikátu.
 • v případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu, prodlouží certifikační orgán žadateli platnost certifikátu.
 • doba platnosti certifikátu je pět let.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

 

Upozornění:

Certifikáty vydané podle ČSN EN 15257 zústávají v platnosti do data uvedeného na certifikátu.

Po ukončení platnosti certifikátů podle ČSN EN 15257 mohou žadatelé požádat o prodloužení jejich platnosti a reakreditaci podle podmínek uvedených v ČSN EN ISO 15257 a postupech certifikačního orgánu.

Bližší informace podá manažer jakosti certifikačního orgánu Jan Salavec, tel. 602 719162, e-mail: info@cssp.cz

 
   Aktualizace: 11. 11. 2020
© ČSSP 2023    webmaster