ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pátek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Certifikace svářečů ocelí podle ČSN EN ISO 9606-1

Postup při certifikaci svářečů ocelí

 • Certifikace svářečů ocelí se provádí podle ČSN EN ISO 9606-1:2018 "Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1:Oceli"
 • O certifikát může požádat žadatel, který absolvoval zkoušku podle ČSN EN ISO 9606-1.

Postup vydání certifikátu svářečů ocelí

 • Žadatelé o získání certifikátu vyplní Žádost o složení zkoušky podle ČSN EN ISO 9606-1 a vydání certifikátu svářeče ocelí
  Pozn: Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.
 • zkouška probíhá v souladu s ČSN EN ISO 9606-1. Průběh vyhodnocování zkoušek řídí zkušební orgán.
 • podklady pro vydání Certifikátu jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné vydat Certifikát.
  Podkladem pro vydání Certifikátu je Protokol o zkoušce svářeče ocelí, ve kterém je uvedeno splnění požadavků ČSN EN ISO 9606-1.
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro vydání certifikátu vydá certifikační orgán žadateli Certifikát svářeče ocelí.
 • Doba platnosti certifikátu je tři roky.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

Postup prodloužení platnosti Certifikátu svářeče ocelí

 • žadatelé o prodloužení platnosti certifikátu vyplní Žádost o prodloužení platnosti certifikátu svářeče ocelí podle ČSN EN ISO 9606-1
 • Pozn: Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.
 • žadatelé o prodloužení platnosti certifikátu doloží splnění požadavků pro prodloužení platnosti, které jsou uvedené v ČSN EN ISO 9606-1
 • podklady pro prodloužení platnosti Certifikátu jsou předány vedoucímu certifikačního orgánu, který rozhodne, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné prodloužit platnost Certifikátu
 • v případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu, prodlouží certifikační orgán žadateli platnost certifikátu.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč certifikát nevydal.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.

Pozn.

Se zavedením normy ČSN EN ISO 9606-1:2018 nedošlo ke změnám v postupech certifikačního orgánu.
   Aktualizace: 29. 05. 2018
© ČSSP 2024    webmaster