ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Čtvrtek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Certifikace vyššího svářečského personálu podle TPG 927 06

Certifikace vyššího svářečského personálu podle TPG 927 06

 • Certifikace vyššího svářečského personálu se provádí podle TPG 927 06 „Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu“
 • O Certifikát může požádat absolvent školícího kurzu pro požadovanou kvalifikaci (technolog svařování plastů, technik svařování plastů) podle TPG 927 06.
 • O certifikát může požádat i žadatel, který absolvoval jiný kurz pořádaný za účelem školení vyššího svářečského personálu v oblasti plastů ve shodném rozsahu výuky. Oblast potřebných znalostí k vykonání závěrečné práce je uvedena v čl. 7 TPG 927 06.


Postup vydání Certifikátu pro vyšší svářečský personál

 • Žadatelé o získání certifikátu vyplní Žádost o složení závěrečné práce podle TPG 927 06 a vydání nebo prodloužení certifikátu pro vyšší svářečský personál.
  Pozn: Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.
 • Závěrečná práce probíhá v souladu s čl. 9 TPG 927 06 „Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu“. Závěrečná práce se skládá z obhajoby a ústní zkoušky.
 • V případě, že žadatel při vykonávání závěrečné práce neuspěl může závěrečnou práci opakovat. Podmínky pro opakování závěrečné práce jsou uvedeny v čl. 12 TPG 927 06.
 • O vydání Certifikátu pro vyšší svářečský personál rozhoduje vedoucí certifikačního orgánu, který rozhodne na základě podkladů, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné vydat Certifikát pro vyšší svářečský personál.
 • Podklady pro vydání certifikátu jsou:
  - potvrzení o absolvování školícího kurzu
  - protokol o úspěšně vykonané závěrečné práci podle TPG 927 06
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky pro vydání certifikátu vydá certifikační orgán žadateli Certifikát pro vyšší svářečský personál a Osvědčení o certifikátu způsobilosti vyššho svářečského personálu.
 • Doba platnosti Certifikátu a Osvědčení je tři roky. Doba platnosti je zaznamenána na Osvědčení vylepením kontrolní známky se záznamem data ukončení platnosti Certifikátu a Osvědčení.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro vydání Certifikátu a Osvědčení, sdělí certifikační orgán žadateli důvody, které vedly k jejich nevydání.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.


Postup prodloužení platnosti Certifikátu vyššího svářečského personálu

 • Žadatelé o získání certifikátu vyplní Žádost o složení závěrečné práce podle TPG 927 06 a vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu pro vyšší svářečský personál.
  Pozn: Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.
 • Žadatel doloží splnění podmínek pro prodloužení platnosti certifikátu svářečského personálu.
 • O prodloužení platnosti Certifikátu pro vyšší svářečský personál rozhoduje vedoucí certifikačního orgánu, který rozhodne na základě podkladů, zda jsou splněny všechny předepsané podmínky a je možné prodloužit platnost Certifikátu pro vyšší svářečský personál.
 • V případě, že jsou splněny všechny předepsané podmínky prodlouží certifikační orgán žadateli platnost certifikátu a jeho platnost zaznamená v Osvědčení o Certifikátu způsobilosti vylepením nové kontrolní známky.
 • V případě, že nejsou splněny předepsané podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu sdělí certifikační orgán žadateli důvody proč platnost certifikátu neprodloužil.
 • V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím certifikačního orgánu má možnost odvolání u certifikačního orgánu.   Aktualizace: 31. 05. 2018
© ČSSP 2019    webmaster