ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pátek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
O nás
Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP)
Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP) se zabývá komplexním řešením problematiky svařování a byla jako profesní společenstvo založena podle zákona č. 83/1990 Sb., zák. č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1996 Sb. dne 27. října 1998 v Praze.

Tato společnost vznikla z iniciativy odborných subjektů z oboru svařování (plynárenské a.s., výrobci, dodavatelé, svářečské školy, učiliště, výzkumné ústavy), které považovaly za nezbytně nutné přijmout konstruktivní řešení na jednotné platformě dané problematiky.

Česká společnost pro svařování produktů vyvíjí snahu o vytváření podmínek pro komplexní řešení problematiky svařování a činností souvisejících a to zejména v níže uvedených oblastech:

  • hájení a podpora profesních zájmů členské základny;
  • zvyšování odborné úrovně členské základny prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod. pro odbornou veřejnost;
  • proces uznávání kvalifikace svářečského personálu;
  • společný postup při tvorbě a připomínkování technických a legislativních předpisů;
  • prosazování zájmů oboru svařování tak, aby spolu s dodržováním právních a technických předpisů byly naplněny cíle členů v rozvoji podnikání, ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů;
  • společný postup při realizaci profesních záměrů členů společnosti v oblasti vzdělávání všech stupňů;
  • expertní a poradenská činnost, zpracovávání znaleckých posudků;
  • organizování a provozování vlastní hospodářské činnosti zejména za účelem zajištění prostředků pro plnění úkolů ve všech oblastech profesního zaměření společnosti.


Sídlo společnosti: Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Formy členství: individuální, firemní, spolkové, čestné

Rok založení: 1998

e-mail: info@cssp.cz
   Aktualizace: 20. 04. 2012
© ČSSP 2024    webmaster