ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Úterý,  
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 

Vzhledem k častým dotazům ohledně  certifikátů ČSSP vydaných podle ČSN EN ISO 9606-1 s odkazem na jejich použití pro účely směrnice 97/23/EC (PED) sdělujeme, že jsou vydány také s využitím dopisu Úřadu pro technickou normaliaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) ze dne 2.10.2014, který byl poté ÚNMZ zneplatněn.

Dne 7.5.2015 proběhlo v sídle ÚNMZ projednání celé záležitosti, s cílem hledání dalšího řešení. Bylo dohodnuto, že do doby vyjasnění celé záležitosti nebude certifikační orgán předmětný odkaz na certifikátech uvádět.

Soubor .pdf ke stažení: UNMZPED.pdf

S ohledem na tuto skutečnost byly pro tyto účely zneplatněny certifikáty vydané s následujícími evidenčními čísly:

15/030-032, 055-056,061, 067-068, 071-074, 086, 096-097, 136-137, 161
© ČSSP 2019    webmaster