ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Středa,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
HRADEC KRÁLOVÉ - Školení a certifikace podle ČSN EN ISO 9712 - Vizuální kontrola ocelových a plastových trubních systémů
Termín konání: 16. 3. - 20. 3. 2020

Číslo akce: 31

Určení akce:

Obsah:

16.3. 2020 8.00 
Zahájení kurzů - všeobecné požadavky na pracovníky vizuální kontroly ČSN EN ISO 9712

17.3 2020 8:00 
Specifické požadavky na pracovníky provádějících vizuální kontrolu ocelových trubních systémů (ČSN EN ISO 17 637, ČSN EN 12 732, ČSN EN ISO 5817)

18.3. 2020 8:00 
Zkoušky a certifikace pracovníků pro metodu VT ocel

19.3.2020  8:00 
Specifické požadavky na pracovníky provádějících vizuální kontrolu plastových trubních systémů (ČSN EN 13 100, ČSN EN 16 296, ČSN EN 14 728, TPG 921 02)

20.3. 2020 8:00
Zkoušky a certifikace pracovníků pro metodu VT plast

Organizační a profesní garance, místo konání:

Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP)
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Odpovědná osoba
Jan Salavec, mobil: 602719162
e-mail: salavec@cssp.cz


Účastnický poplatek
Vložné činí:

Školení a zkouška pro vizuální kontrolu plastových trubních systémů
- 8 600 Kč + 21% DPH

Školení a zkouška pro vizuální kontrolu ocelových trubních systémů - 8 600 Kč + 21% DPH

Školení a zkouška pro vizuální kontrolu plastových a ocelových trubních systémů - 14 800 Kč + 21% DPH

Cena zahrnuje: přípravný kurz, zkoušku(y) a vystavení certifikátu.Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
bude upřesněnoInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 31. 01. 2020

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 14800 Kč
Pro nečlena : 14800 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtuZávazná přihláška na školení

HRADEC KRÁLOVÉ - Školení a certifikace podle ČSN EN ISO 9712 - Vizuální kontrola ocelových a plastových trubních systémů

Dne 16. 3. - 20. 3.
bude upřesněno

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2020    webmaster