ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Pondělí,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Odborné akce
Kobylí - Bezpečnost provozu a údržba regulační techniky
Termín konání: 4. 12. - 5. 12. 2018

Číslo akce: 15
Bodové hodnocení OPV: 5

Určení akce:

Obsah:

4.12. 2018

10.00 - 10.45 Technické předpisy pro regulační zařízení. Provozování regulačních zařízení Ing. Michal Rangotis, Net4Gas s.r.o.

10.45 - 11.30 Zajištění dozoru a inspekce nad provozem RS. Kvalifikace pracovníků Ing. Anna Vágnerová, Technická inspekce České republiky

11.30 - 12.15 Školení pracovníků provádějících obsluhu, údržbu a montážní práce v prostorách RS. Vedení provozní dokumentace RS Jaroslav Rezek, ČSSP, z.s.

12.15 - 13.15 Přestávka na oběd

13.15 - 14.00 Regulační technika spol. HUTIRA Brno s.r.o. pro distribuční, průmyslové a domovní plynovody . Provoz a údržba Jan Stašek, HUTIRA Brno s.r.o.

14.00 - 14.45 Nezbytné požadavky na provoz a údržbu RS pro distribuční využití. Zkušenosti s realizací Tomáš Dědina, GridServices s.r.o.

14.45 - 15.30 Regulační technika spol. SČA pro distribuční a průmyslové plynovody. Provoz a údržba Daniel Ďurkovič, Ďurkovič - obchodná činnosť

15.30 - 16.15 Odorizace, zkušenosti s provozem odorizačních stanice podle TPG 918 01 František Humhal, GridServices s.r.o.

16:15 - 17.00 Provoz a údržba průmyslových a domovních regulátorů spol. GMR GAS s.r.o. Luboš Hron - GMR Gas s.r.o.

17:00-17:45 Certifikace montážních organizací podle TPG 923 01 pro výrobu, montáž, rekonstrukce, opravy, údržbu  a uvádění nových RS do provozu Ing. Pavel Vinarský, Jan Salavec, ČSSP, z.s.

Společenský večer – Odborné diskuse

5.12. 2018 Poznatky a náměty na další období - Osvědčení o absolvování - ukončení školení Ing. Pavel Vinarský, Jan Salavec - ČSSP, z.s.


ORGANIZAČNÍ POKYNY

Organizační a profesní garance: Česká společnost pro svařování produktů (ČSSP) Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

Odpovědná osoba

Jan Salavec, mobil: 602 719 162, e-mail: info@cssp.cz

Účastnický poplatek . . . . . . . .. . . ..  3400,- bez DPH, 4114,- vč. DPH

Vložné zahrnuje oběd, společenský večer a večerní program, občerstvení.

Vložné nezahrnuje ubytování, zájemce prosíme, aby si ubytování zajistili na recepci Patria Kobylí, a.s., tel. 519 440 711

Upozornění: počet účastníků je omezen

 Lektoři:


Odborný a organizační garant:

Garant:

Profesní garance:

,

Místo konání:
PATRIA KOBYLÍInformace a přihlášky na adrese:

,

Odpovědná osoba:


Přihlášky zasílejte do: 20. 11. 2018

Vložné (vč. DPH):
Pro člena : 4114 Kč
Pro nečlena : 4114 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 27-4660830227/0100 v.s. 041218

oběd, společenský večer a večerní program, občerstvení

Závazná přihláška na školení

Kobylí - Bezpečnost provozu a údržba regulační techniky

Dne 4. 12. - 5. 12.
PATRIA KOBYLÍ

,

Příjmení, jméno, titul:*
e-mail:
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena nečlena ve prospěch účtu 27-4660830227/0100 v.s. 041218

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu
složenkou
 
code opište čísla z obrázku
 
© ČSSP 2019    webmaster